Olles ise väikeinvestor ja ettevõtja, hoian ma majandusteemadel kätt pulsil ning jagan oma teadmisi ka sinuga, et sa saaksid saavutada parema rahalise olukorra ja teha parimaid otsuseid. Video järjekorda lisamiseks avage programm ja klõpsake nuppu "Lisa". Lisaks emotsionaalsele stressile, mida lahutus endaga kaasa toob, ei ole ka sugugi vähemoluline arvestada rahalise koormusega.

Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Millised kulud kaasnevad lahutamisega?

Enampakkumisele registreerimine algab Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimusteletagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab Pikeneva lõpu intervall on 5 minut it. Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro t.

See läheb maksma eurot, E-toimiku kaudu esitades eurot. Juhul, kui vajad ka spetsialisti abi, tuleks ka arvestada juristi töötasuga, ent see on jällegi väga personaalne küsimus. Avalduse esitamine on E-toimikus õnneks võrdlemisi lihtne.

Osta salvi uhisvara

Kõige raskem osa — ühisvara jagamine Ühisvara jagamine on kahtlemata kõige valulisem osa. Olgu tegemist öökapi, kinnisvara või pangakontol oleva rahaga, absoluutselt KOGU vara, mis on saadud abiellumise jooksul, kuulub ühisvarasse, seega tuleb kogu selline vara jaotada.

Selle osas on ka näiteks küsitud, kuidas siis jaotab pangakontol olev vara. Ka selle osas on asi üsna lihtne — raha jagamisel võetakse aluseks pangakonto seis selle kuupäevaga, millal lahutus jõustus.

Osta salvi uhisvara

Mis puudutab aga võetud kohustusi, siis jagamisele kuuluvad üksnes need kohustused, mis on koos võetud ühise taotlusega — näiteks, kui pooled on taotlenud ühiselt hüpoteeklaenu. Kui kohustus on aga üksnes ühe poole oma, siis ei kuulu see kohustus jagamisele.

Kategooriad

Ühisvara jagamist saab kusjuures taotleda lausa 30 aastat pärast lahutust, seega ei tasu kindlasti sellest kõrvale hoida ega vältida. Varem või hiljem tuleb see ära teha niikuinii. Aga kingitused — kas jagada tuleb ka need? Soov see korteriühistult ära osta. Koosolekul saadud majarahvalt allkirjad.

Korteriühistu käest ühisvara ostmine

Edasi sooviks ametlikult vormistada ehk notariaalselt kinnitada. Kuidas edasi?

Osta salvi uhisvara

Kas piisab ainult sellest protokollist, kus majarahva allkirjad ning korteriühistu esimees tuleb notarisse või kuidas?