Tekitaja O. Tõrje ja ravi Tuleb vältida haigustekitaja sissetoomist.

Varvaste ja jooksme sarvsoomuste alla tekivad hallid sõlmed ja koorikud, soomuste vabad servad tõusevad kõrgemale.

Tõrjemeetmed § Kitsenduste ja tõrjemeetmete kohaldamine 1 Salmonella nakkuse diagnoosimise korral karjas või selle avastamisel haudejaamas või ettevõttes, kus käideldakse loomseid saadusi või toodetakse või vahendatakse sööta, peab veterinaararst, volitatud veterinaararst või veterinaarjärelevalve ametnik teavitama sellest Veterinaar- ja Toiduameti kohalikku asutust ja loomapidajat, loomsete saaduste käitlejat, sööda tootjat või vahendajat ning kohaldama eeskirjas ettenähtud tõrjemeetmed ja kontrollima nende täitmist. Salmonelloosses linnukarjas kohaldatavad tõrjemeetmed ja kitsendused 1 Salmonelloosses linnukarjas tuleb välja selgitada salmonelloosi allikas, levikuteed ja need kõrvaldada või tõkestada. Tegutsemisjuhised salmonelloosi nakatunud lindude tapmiseks ja nendelt pärinevate saaduste käitlemiseks 1 Salmonelloosi nakatunud linde tohib saata tapmisele ainult teenindava volitatud veterinaararsti teadmisel.

Vasakul: Sarvsoomuste alla on tekkinud hallid sõlmed ja koorikud ning soomuste servad on tõusnud kõrgemale.

Paremal: Linnu terve jalg.

Hiljem moodustuvad kuni mõne sentimeetri paksused määrdunudhallid kobrad, jalgade sarvsoomused tõused üles või langevad välja. Lindude jalad näivad lubjasegusse või halli mörti kastetuna nn lubijalad.

Your elusive creative genius - Elizabeth Gilbert

Kanad hakkavad lonkama, püüavad lamada, kõhnuvad ja võivad lõppeda. Haiged linnud nokivad jalgu ja hõõruvad neid. Tekitajat on leitud nii tootmiskarjades kui ka metslindudel ülemaailmselt, võimalikke reservuaare on lai valik.

Lestad elutsevad linnu jalgu katvate sarvsoomuste alla näritud käikudes.

Enamasti on haigus sekundaarne, kuid mõned tüved tekitavad haigestumist ka primaarselt. Haiguse süvenemisel mängivad rolli viirused ning teised bakterid Escherichia coli, Bordetella avium, Chlamydia psittaci samuti kompleksfaktorid nagu stress, puudulik ventilatsioon, madal tootmishügieen, kõrge ammoniaagi tase hoones ja teisese infektsiooni tüüp.

Haigus ringleb farmist farmi, muutub kergesti endeemiliseks ja võib tabandada uut linnupartiid. Seda eriti farmides, kus on koos erinevates vanustes linnud, ja intensiivse linnukasvatusega piirkondades. Oluline on järgida bioturvalisust, puhastada ja desinfitseerida hooneid karjade vahetumisel.

Organisatsioonist I

Teadaolevalt pole O. Antibiootikumiravi võib rakendada, kuid pole alati edukas. Antibiootikumivalik peaks tuginema isoleeritud haigustekitaja ravimtundlikkuse laboratoorsel määramisel in vitro antibiogrammil.

  1. Haigus on levinud üle maailma ning võib põhjustada olulist majanduslikku kahju.
  2. Lindude kolibakterioos | Estfarm
  3. И ты, и Орел говорили мне, что мы находились на заводе, что Раму готовят к новому путешествию, но подобного я не ожидала.
  4. Он почти никогда не падал.
  5. Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) infektsioon
  6. Artroosi ravi rahvameetodi abil

Haigestumist esineb kana- ja kalkunitibudel, kusjuures linnud võivad olla heas toitumuses. Haiguse kulg on kiire. Lõpnud lindude lahangul täheldatakse maksa- ja põrnaturset ning liigveresust.

Haiguse vallandajaks võivad olla mitmed respiratoorviirused või mükoplasmad. Kuigi enamasti esineb õhukottide tabandus, võib samaaegselt täheldada veel südamelihase- ja maksapõletikku.

Esineda võib peritoniiti. Kalkunitel on haiguse esinemisel samaaegselt diagnoositud viiruslikku enteriiti. Selliste loomade tapmisele saatmisest tuleb tapamaja eelnevalt teavitada. Loomad tapetakse tervetest loomadest eraldi tapaliinil või viimase puudumisel tapamajas teistest loomadest eraldi päeval või tööpäeva lõpus viimasena.

Organisatsioonist II

Liha sellistelt loomadelt on toiduks tingimisi kõlblik ja peab läbima kuumtöötluse, mille käigus sisetemperatuur tõuseb vähemalt 70° ± 1 °C; 3 kliiniliselt tervet looma, kelle koproproov on salmonella-negatiivse tulemusega, tohib tappa tapamajas kitsendusteta tavalisel tapaliinil. Muude põllumajandusloomade salmonellooside tõrje Paragrahvis 30 esitatud tõrjemeetmeid ja kitsendusi kohaldatakse ka muude põllumajandusloomade salmonellooside tõrjel.

Värsket liha käitlevas ettevõttes salmonelloositekitaja avastamisel kohaldatavad tõrjemeetmed ja kitsendused 1 Lümfisõlmede uurimisel avastatud salmonelloosi korral tuleb: 1 teavitada sellest kohe volitatud veterinaararsti, kes uurib päritolukarja koproproovide alusel, arvestades määruse § 21 lõikes 2 toodud proportsioone, et selgitada välja nakkuse allikas ja leviku ulatus; 2 nakkuslikud rümbad kahjutustada või käidelda kõrge riskiastmega loomseid jäätmeid käitlevas ettevõttes.