Pigem ollakse harjunud sellega, mis meil on, justkui paratamatusega. Nüüd peame sellest paremast äärmusest natuke keskele tagasi liikuma.

Viimastel nädalatel on ilmsiks tulnud nii mõnigi juhtum, kus Uhise valu sissetulekud on jäänud ilma vajaduspõhisest õppetoetusest, hoolimata sellest, et ta vastab seaduse kriteeriumitele.

  • Spin valud libises
  • Karistusseadustiku üldosa kohaldamisala 1 Karistusseadustiku üldosa sätteid kohaldatakse käesoleva seadustiku eriosas ja muudes seadustes sätestatud süütegude eest karistamiseks.
  • Mis on liigeste reumatoidartriit
  • Liigeste jahutamise salvid
  • Jaa liigestega artroosi
  • Juhtimise võlu ja valu — Sirp
  • Eesti Arhitektide Liidu president Andro Mänd.

Eesti Päevalehes kajastati tudeng Liisi lugu, kes ei saanud vajaduspõhist õppetoetust, sest vastavalt seadusele arvestatakse leibkonna keskmine sissetulek eelmise aasta tuludeklaratsiooni põhjal. Paraku ei arvesta ei seadus ega riigiportaali eesti.

Maitsetaimed luude valu ja liigeste valu

Ka veebruari taotluste perioodil pole haridus- ja teadusministeeriumil uue tuludeklaratsiooni andmeid ning tudeng jääb toetusest ilma terveks õppeaastaks. Nii juhtub ka artiklis mainitud Liisiga, sest praegune süsteem ei võta arvesse tema isa surma ega arusaamatut olukorda, kus ema kutsekoolis õppides enam töötu abiraha ei saa.

Harja liigese valutab

Samuti tekib olukord, et toetust saavad tudengid, kes seda tegelikult ei vaja, kui nende majanduslik olukord on vahepeal paranenud.

Vaja on erifondi Kuidas olukorda muuta?

Taotluste esitamist tuleb muuta paindlikumaks, luues selleks eraldi vajaduspõhiste eritoetuste fondi, kust üliõpilane saaks toetust taotleda siis, kui perekonna sissetulek on ootamatult langenud alla toimetulekupiiri. EÜLiga võttis ühendust üliõpilane Maarja, kellel takistab vajaduspõhist õppetoetust saada punkt seaduses, mis arvestab üliõpilase perekonda ainult rahvastikuregistri andmete põhjal.

Liigeste poletiku nimi

Registri andmetel on Maarjal lapsevanem, kes eelduste kohaselt peaks üliõpilast toetama, kuid tegelikult seda ei tee. Maarja olukorraga sarnaseid juhtumeid on Eestis väga palju.

Ciproletid, kui liigeste poletik

Lahutatud pered, Uhise valu sissetulekud last kasvatab üksikvanem ning teine vanem üliõpilast ei toeta. Niisiis jäävad paljud tudengid õppetoetusest ilma, sest seadusest lähtuvalt on nende sissetulekuallikas ka tundmatu lapsevanem koos oma lastega.

Juba Seega on vaja arvestada tegelikku leibkonna sissetulekut. Tarvis on, et õppetoetuse määramisel loetaks leibkonnaks isikud, kes kasutavad ühiselt üht või rohkemat tuluallikat või on ühise majapidamisega — analoogselt sotsiaalhoolekande seadusega.

Ola hoiab haiguse ravi

Toetus allpool vaesuspiiri Praegu on seaduses lausa kaks suurt viga: esiteks ei arvestata leibkonda täisealisi gümnaasiumis õppivaid õdesid-vendi ning Klopsa ja kahjustage sormede liigeseid määratakse vajaduspõhist õppetoetust lähtuvalt ülemmäärast, mis on praeguseks kukkunud suhtelisest vaesuspiirist allapoole.

Praeguseks õppeaastaks on õppetoetuse saamiseks arvestatava ülemmääraks määratud eurot, kuigi suhteline vaesuspiir on statistikaameti andmete järgi sel aastal kasvanud euroni.

Seadust tuleks muuta nii, et õppetoetuse saamiseks arvestatava leibkonna keskmise sissetuleku ülemmäär oleks seotud suhtelise vaesuspiiriga.

Tommatakse nuud valus liigesed