Olen kunagi juba öelnud: mis treener ma olen, kui ei suuda sulle sedagi selgitada, et ma oleks kehv treener. On lihtsalt nii, et lootused ei täitund.

Anu Viita-Neuhaus Läänevirulased teevad lähisuhtes palju haiget. FOTO: Graafika Nii jahmatavalt, kui see ka ei kõla, on politseistatistika järgi Lääne-Virumaa koos Ida-Virumaa ja Põlvamaaga esirinnas väljakutsete poolest, milles palutakse abi lähedaste vägivallatsemise pärast.

Haiget polve tippu

Statistika järgi klobitakse lähedasi usinalt nädalavahetuseti. Tõenäosus lähedaselt tappa saada on suur sel nädalavahetusel, sest politseile tehtavate väljakutsete arv näitab, et kuu viimane dekaad on lähisuhtevägivalla üks kõrgaegu. Möödunud aastal registreeris politsei ühes kuus keskmiselt lähisuhtevägivallaga LSV seotud pöördumist.

Haiget polve tippu

Kui Haiget polve tippu registreeritud juhtumid moodustavad kogu Eesti vaates 40 protsenti, järgnevad Ida-Virumaa 16 protsendi ja Tartumaa 10 protsendiga, siis Lääne- ja Ida-Virumaal ning Põlvamaal on politseistatistika järgi elaniku kohta Eesti keskmisest kõrgem LSV juhtumite arv. Üks põhjus võib olla selles, et just nimetatud maakondades on töötuse määr kõige kõrgem.

Kagu politseijaoskonna piirkonnavanem Katrin Satsi tõi välja, et LSV võib tinglikult jagada kaheks: situatsioonivägivallaks ja suhteterroriks, lisaks on alkoholi mõjuga umbes 60 protsenti ja mõjuta sündmused umbes 40 Haiget polve tippu.

Alkoholiga seotud sündmuste puhul on väga kaalukas roll alkoholismil. Ilma alkoholi mõjuta sündmuste puhul on sagedasem vaimne vägivald ja politsei kogemuse järgi ei sõltu see kuu- ega nädalapäevadest. Politseitöötaja selgitas, et just situatsioonilise vägivalla päästikuks on alkohol.

Haiget polve tippu

Kuna joobes inimeste vahelise vägivalla kohta tehakse politseile enamasti väljakutse, kajastuvad sellised juhtumid väga tihti ka politseistatistikas. Politsei registreeribki kõige rohkem perevägivallajuhtumeid reedest pühapäevani ja just nädalavahetustel pannakse toime 55 protsenti süütegudest. Levinud arusaamal, et rusikad välguvad just kuu alguses, sest laekuvad palgad ja riigi toetused, aga tõepõhja all pole.

Autor Ivo Dobkevitsch Teisipäeval said Patrail ja Hannover karikavõistluste veerandfinaalis napilt jagu Frisch Auf!

Oluliselt vähemal määral on aga tuvastatavad need perevägivallajuhtumid, mis pole alkoholiga üldse seotud ehk suhteterrori juhtumid. Tema sõnul tuleb õnneks järjest enam välja ka selliseid juhtumeid, kus abivajaja naiste tugikeskuse või ohvriabi poole on pöördunud.

Haiget polve tippu

Näiteks kaasatakse politseid, aitamaks last, kel on koolis probleemne käitumine. Ta tõi näite, et ühel nädalavahetusel teatati Rakveres politseile, et meelelahutusasutuses on tekkinud konflikt elukaaslaste vahel.

Haiget polve tippu

Üks osapooltest võttis teiselt ära autovõtmed, ja kuna viimane neid tagasi ei saanud, sooviti konflikti lahendamiseks kasutada politsei abi. Selle kohta, kuidas politsei perevägivallaga seotud väljakutsele reageerib, rääkis Alla, et politseiametnikud selgitavad kohapeal välja probleemi ja selle tekkepõhjuse ning vastavalt sellele otsustatakse ka edasiste tegevuste üle.

Haiget polve tippu